Dømme

Samuel Chase biografi, liv, interessante fakta

Samuel Chase biografi, liv, interessante fakta

Samuel Chase, 17. april, Samuel Chase var en assosiert rettferdighet for USAs høyesterett og politiker. Han ble født 17. april 1741 og var representant fra Maryland for å signere USAs uavhengighetserklæring....

Lært håndbiografi, liv, interessante fakta

Lært håndbiografi, liv, interessante fakta

Learned Hand, 27. januar, Learned Hand var en kjent jurist og rettsfilosof i USA. I løpet av sin karriere jobbet Learned Hand på `United States District court & rsquo; og også `USAs ankedomstol for den andre kretsen, & rsquo; og fortsatte med å bli blant de mest respekterte juristene fra det 20. århundre....

Anthony Kennedy Biografi, livet, interessante fakta

Anthony Kennedy Biografi, livet, interessante fakta

Anthony Kennedy, 23. juli, Anthony Kennedy er en politisk skikkelse i USA som tjente som USAs høyesteretts assosierte rettferdighet fra hans utnevnelse i 1988 til han gikk av i 2018, Han var kjent for å bruke internasjonale og utenlandske lover som et middel til å tolke USAs grunnlov....